iPad - Bytte tastatur

background image

Bytte tastatur

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.
Bytt tastatur mens du skriver: Hold nede Globus-tasten for å vise alle tastaturene som er
aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten

vises når du har flere enn ett tastatur.

Du kan også trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Fortsett
å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.
Skrive inn tegn med aksent eller andre alternative tegn: Hold nede det beslektede tegnet, tallet
eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. På tastaturene for thailandsk kan du for
eksempel velge lokale tall ved å holde nede tilsvarende arabiske tall.