iPad - Legge til og fjerne tastaturer

background image

Legge til og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på forskjellige språk på iPad, bruker du forskjellige tastaturer.
Standardinnstillingen er at kun tastaturet for språket du har valgt, er tilgjengelig. Hvis du vil gjøre
tastaturer for flere språk tilgjengelig, bruker du Tastatur-innstillingene. Du finner en oversikt over
tastaturer som støttes av iPad, på www.apple.com/no/ipad/specs.
Legg til et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer > Legg til nytt
tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere
tastaturer.
Fjerne et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og trykk på Rediger.
Trykk på ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.
Gjør endringer i tastaturlisten: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer. Trykk på
Rediger, og flytt ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen.