iPad - Apple og miljøet

background image

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og
produkter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/environment.