iPad - «Dette tilbehøret støttes ikke av iPad» vises

background image

«Dette tilbehøret støttes ikke av iPad» vises

Det er mulig at tilbehørsenheten du koblet til, ikke fungerer med iPad. Forsikre deg om at Dock
Connector-til-USB-kabelen ikke er blokkert, og slå opp i dokumentasjonen som fulgte med
enheten.