iPad - Kan ikke sende eller motta e-post

background image

Kan ikke sende eller motta e-post

Hvis iPad ikke kan sende eller motta e-post, prøver du disse trinnene.

142

Tillegg C

Support og annen informasjon

background image

Kan ikke sende e-post

Slå iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til den røde

Â

skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/vekke-
knappen til Apple-logoen vises.
I Innstillinger velger du Mail, kontakter, kalendere. Deretter velger du kontoen du prøver å

Â

bruke. Trykk på Kontoinfo, og trykk deretter på SMTP under Utgående e-posttjener. Du kan
konfigurere ytterligere SMTP-tjenere, eller velge en fra en annen e-postkonto på iPad. Ta kontakt
med Internett-leverandøren for konfigureringinformasjon.
Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPad i stedet for å synkronisere den fra iTunes. Velg

Â

Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen.
Hvis iPad ikke klarer å finne tjenesteleverandørens innstillinger når du oppgir e-postadressen
din, går du til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=no_NO for å få hjelp til å konfigurere
kontoen.

Du finner mer informasjon om problemløsing på www.apple.com/no/support/ipad. Hvis du
fortsatt ikke kan sende e-post, kan du bruke Express Lane (ikke tilgjengelig i alle områder). Gå til
expresslane.apple.com.

Kan ikke motta e-post

Slå iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til den røde

Â

skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/vekke-
knappen til Apple-logoen vises.
Hvis du bruker én eller flere datamaskiner til å motta e-post for den samme e-postkontoen,

Â

kan det føre til at du blir låst ute. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/
TS2621?viewlocale=no_NO.
Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPad i stedet for å synkronisere den fra iTunes. Velg

Â

Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen.
Hvis iPad ikke klarer å finne tjenesteleverandørens innstillinger når du oppgir e-postadressen
din, går du til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=no_NO for å få hjelp til å konfigurere
kontoen.
Hvis du har en iPad 4G- eller 3G-modell som bruker et mobildatanettverk, slår du av Wi-Fi, slik

Â

at iPad kobler til Internett via mobildatanettverket. Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå deretter av
Wi-Fi.

Du finner mer informasjon om problemløsing på www.apple.com/no/support/ipad. Hvis du
fortsatt ikke kan sende e-post, kan du bruke Express Lane (ikke tilgjengelig i alle land). Gå til
expresslane.apple.com.