iPad - Lite batteri-symbol eller «Lader ikke»-melding vises

background image

Lite batteri-symbol eller «Lader ikke»-melding vises

iPad har lite strøm og må lades i opptil 20 minutter før du kan bruke den. Hvis du vil ha
informasjon om lading av iPad, leser du «Lade batteriet» på side 22.

eller

eller

Når du lader, forsikrer du deg om at du bruker den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som

Â

fulgte med iPad-enheten, eller USB-utgangen på en nyere Mac. Den raskeste måten å lade
enheten på er å bruke strømforsyningsenheten. Les «Lade batteriet» på side 22.
Slå iPad av for raskere lading.

Â

Det er mulig at iPad ikke lader når den kobles til USB-utgangen på en eldre Mac, en PC, et

Â

tastatur eller en USB-hub.

Hvis Mac-maskinen eller PC-en ikke overfører nok strøm til å lade iPad, vises det en Lader ikke-
melding i statuslinjen. Hvis du vil lade iPad-enheten, kobler du den fra datamaskinen og kobler
den til en veggkontakt ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-
strømforsyningsenheten som fulgte med.