iPad - Język wietnamski

background image

Język wietnamski

Dotknij i przytrzymaj dowolną literę, aby zobaczyć dostępne znaki diakrytyczne.

Możesz również wprowadzać znaki diakrytyczne, naciskając następujące sekwencje klawiszy:

aa—は (a z akcentem przeciągłym)

Â

aw—

Â

ă (a z brewisem)

ee—は (e z akcentem przeciągłym)

Â

oo—ô (o z akcentem przeciągłym)

Â

ow—

Â

ơ (o z apostrofem)

w—

Â

ư (u z apostrofem)

dd—

Â

đ (d z kreską)

as—á (a z akcentem ostrym)

Â

af—は (a z grawisem)

Â

ar—は (a ze znakiem zapytania)

Â

ax—は (a z tyldą)

Â

aj—は (a z kropką)

Â

145

Dodatek B

Klawiatury narodowe