iPad - Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPada

background image

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPada

Oprogramowanie iPada można uaktualniać w ustawieniach lub korzystając z iTunes. Można
również wymazać iPada, a następnie przywrócić zawartość z kopii zapasowej, używając iCloud lub
iTunes.

Usunięte dane nie są już dostępne przez interfejs użytkownika iPada, ale nie są z iPada
wymazywane. Aby uzyskać informacje o wymazywaniu całej zawartości i ustawień, zobacz
„Wyzeruj“ na stronie 138.

Uaktualnianie iPada

Oprogramowanie iPada można uaktualniać w ustawieniach lub korzystając z iTunes.
Bezprzewodowe uaktualnianie iPada: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. iPad
sprawdzi, czy są dostępne uaktualnienia.
Uaktualnianie oprogramowania w iTunes: iTunes sprawdza, czy są dostępne uaktualnienia
oprogramowania za każdym razem, gdy synchronizujesz iPada za pomocą iTunes. Zobacz
„Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 22.

Aby uzyskać więcej informacji o uaktualnianiu oprogramowania iPada, przejdź do
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pl_PL.

149

Dodatek C

Wsparcie i inne informacje

background image

Odtwarzanie iPada

Do odtwarzania iPada z kopii zapasowej można używać iCloud lub iTunes.
Odtwarzanie z archiwum iCloud: Wyzeruj iPada, aby wymazać wszystkie ustawienia i dane.
Zaloguj się do iCloud i w Asystencie ustawień wybierz Odtwórz z archiwum. Zobacz „Wyzeruj“ na
stronie 138.
Odtwarzanie z kopii zapasowej iTunes: Podłącz iPada do komputera, z którym go zwykle
synchronizujesz, wybierz iPada w oknie iTunes, a następnie kliknij w Odtwórz w panelu
Podsumowanie.

W przypadku odtwarzania oprogramowania iPada można go skonfigurować jako nowego iPada
lub odtworzyć muzykę, wideo, dane programów i inne materiały z kopii zapasowej.

Aby uzyskać więcej informacji o odtwarzaniu oprogramowania iPada, przejdź do
support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pl_PL.