iPad - Wyświetlanie zdjęć i wideo

background image

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Program Zdjęcia pozwala na przeglądanie zdjęć i wideo wykonanych przy użyciu iPada lub z nim
zsynchronizowanych, dostępnych w następujących miejscach:

w albumie Rolka z aparatu (zdjęcia i nagrania wideo zrobione za pomocą wbudowanego

Â

aparatu lub zachowane z wiadomości email, wiadomości tekstowej, z witryny internetowej lub
ze zrzutu ekranu)
w albumie Strumień zdjęć — zdjęcia przesyłane strumieniowo z iCloud (zobacz „

Â

Strumień

zdjęć“ na stronie 59)
album Ostatni import (zdjęcia i wideo zaimportowane z aparatu cyfrowego, innego urządzenia

Â

z systemem iOS lub karty pamięci SD) — zobacz „Importowanie zdjęć i wideo“ na stronie 67
w Bibliotece zdjęć i innych albumach zsynchronizowanych z komputera (zobacz

Â

„Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 22)

Uwaga:  Na iPadzie bez wbudowanego aparatu album Rolka z aparatu nosi nazwę Zachowane.

Wybierz zdjęcie do wyświetlenia.

Wybierz zdjęcie do wyświetlenia.

Edycja zdjęcia.

Edycja zdjęcia.

Odtwarzanie pokazu slajdów.

Odtwarzanie pokazu slajdów.

Usuwanie zdjęcia.

Usuwanie zdjęcia.

Przesyłanie strumieniowe

pokazu slajdów do telewizora

HDTV przy użyciu AirPlay.

Przesyłanie strumieniowe

pokazu slajdów do telewizora

HDTV przy użyciu AirPlay.

Udostępnianie zdjęcia,

przypisywanie go do

kontaktu, ustawianie

jako tapety lub

drukowanie.

Udostępnianie zdjęcia,

przypisywanie go do

kontaktu, ustawianie

jako tapety lub

drukowanie.

Stuknij w ekran, aby

wyświetlić przyciski.

Stuknij w ekran, aby

wyświetlić przyciski.

Przeglądanie zdjęć i wideo: Stuknij w jeden z przycisków znajdujących się na górze ekranu. Na
przykład, jeśli chcesz zobaczyć miniaturki zdjęć z danego albumu, stuknij w Album, a następnie
stuknij w ten album. Stuknij w miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie lub wideo na pełnym ekranie.

64

background image

Innym sposobem otwierania i zamykania albumów, wyświetlania zdjęć i wideo na pełnym ekranie
oraz powracania do widoku miniaturek jest zsuwanie i rozsuwanie palców.

Albumy synchronizowane z iPhoto 8.0 (iLife ’09) lub nowszym, lub z Aperture 3.0.2 lub nowszym,
można wyświetlać według wydarzeń lub twarzy. Jeśli zdjęcia były robione za pomocą aparatu
obsługującego zachowywanie informacji geograficznych, można je wyświetlać także według
miejsca.

Pokazywanie lub ukrywanie
narzędzi

Stuknij w zdjęcie lub wideo wyświetlane na pełnym ekranie.

Wyświetlanie następnego lub
poprzedniego zdjęcia lub wideo

Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Przybliżanie lub oddalanie

Stuknij dwukrotnie lub zsuń/rozsuń palce.

Przesuwanie zdjęcia

Przeciągnij zdjęcie.

Odtwarzanie wideo

Stuknij w na środku ekranu.

Przesyłanie strumieniowe wideo do
telewizora HDTV

Zobacz „Korzystanie z AirPlay“ na stronie 40.

Edytowanie zdjęć i przycinanie
wideo

Zobacz „Edytowanie zdjęć“ lub „Przycinanie wideo“ na stronie 58.