iPad - Usuwanie wideo z iPada

background image

Usuwanie wideo z iPada

Można usuwać wideo z iPada, aby zwolnić w nim miejsce.
Usuwanie wideo: Przejdź do listy wideo, stuknij w film i przytrzymaj go przez chwilę, aż pojawi
się przycisk usuwania. Następnie stuknij w . Po zakończeniu usuwania filmów stuknij w Anuluj
lub naciśnij przycisk Początek.

Usunięcie wideo z iPada nie powoduje jego usunięcia z biblioteki iTunes (wyjątkiem są filmy
wypożyczone z iTunes Store). Po ponownej synchronizacji iPada wideo może pojawić się na
nim ponownie. Jeśli nie chcesz synchronizować tego wideo z iPada, wyłącz jego synchronizację
w iTunes. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 22.

Ważne: 

Gdy usuniesz z iPada film lub program TV wypożyczony z iTunes Store, zostanie on

usunięty na stałe i nie będzie można go już przenieść z komputera.