iPad - Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

background image

Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w dowolny przycisk przeglądania, znajdujący się na dole
ekranu.

Wyszukiwanie wideo

Stuknij w pole wyszukiwania, wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie
stuknij w Szukaj.

Wyświetlanie innych filmów od
tego samego użytkownika

Jeśli oglądasz wideo na pełnym ekranie, stuknij w ekran, aby wyświetlić
przyciski, a następnie stuknij w

. Stuknij w Więcej od na pasku bocznym.

Musisz zalogować się do konta YouTube.

Wyświetlanie podobnych filmów

Stuknij w Podobne na pasku bocznym.

72

background image

Odtwarzanie wideo

Oglądanie wideo: Podczas przeglądania stuknij w dowolne wideo. Odtwarzanie rozpocznie się
po pobraniu odpowiedniej ilości materiału wideo do iPada. Jeśli chcesz rozpocząć odtwarzanie
wcześniej, stuknij w .

Przeciągnij, aby

przeskoczyć do przodu

lub do tyłu.

Przeciągnij, aby

przeskoczyć do przodu

lub do tyłu.

Stuknij w wideo, aby

pokazać lub ukryć

przyciski.

Stuknij w wideo, aby

pokazać lub ukryć

przyciski.

Przeciągnij,

aby ustawić

głośność.

Przeciągnij,

aby ustawić

głośność.

Wyświetlanie informacji o

wideo, powiązanych wideo

i komentarzy.

Wyświetlanie informacji o

wideo, powiązanych wideo

i komentarzy.

Dodawanie wideo

do ulubionych w

YouTube.

Dodawanie wideo

do ulubionych w

YouTube.

Pokazywanie lub ukrywanie
narzędzi do obsługi wideo

Stuknij w ekran.

Regulowanie głośności

Przeciągnij suwak głośności lub użyj przycisków głośności na słuchawkach
iPada.

Oglądanie na pełnym ekranie

Obróć iPada poziomo. Jeśli cały czas widoczne są informacje o wideo,
stuknij w

.

Przełączanie między wypełnieniem
ekranu a dopasowaniem do jego
szerokości

Stuknij dwukrotnie w wideo podczas jego odtwarzania na pełnym
ekranie. Możesz także stuknąć w

, aby wypełnić ekran. Stuknięcie w

spowoduje dopasowanie wideo do szerokości ekranu. Jeśli nie widać tych
przycisków, oznacza to, że rozmiar wideo odpowiada dokładnie rozmiarowi
ekranu.

Wstrzymywanie i wznawianie
odtwarzania

Stuknij w lub . Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na
słuchawkach (lub jego odpowiednik).

Ponowne rozpoczynanie
odtwarzania

Stuknij w

podczas odtwarzania wideo. Jeśli obejrzano mniej niż pięć

sekund wideo, nastąpi przejście do poprzedniego wideo na liście.

Skanowanie do przodu lub do tyłu

Dotknij i przytrzymaj

lub

.

Przechodzenie do dowolnego
miejsca

Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeśli chcesz
zmniejszyć szybkość przewijania, przesuń palec w dół.

Przechodzenie do następnego lub
poprzedniego wideo na liście

Stuknij w

, aby przejść do następnego wideo. Stuknij dwukrotnie w

,

aby przejść do poprzedniego wideo. Jeśli obejrzano mniej niż pięć sekund
wideo, stuknij tylko jeden raz.

Przerywanie odtwarzania wideo

Stuknij w Gotowe.