iPad - Odpowiadanie na zaproszenia

background image

Odpowiadanie na zaproszenia

Jeśli masz konto iCloud, Microsoft Exchange lub obsługiwane konto CalDAV, możesz otrzymywać
i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby ze swojej organizacji. Gdy
otrzymasz zaproszenie, spotkanie pojawi się w kalendarzu otoczone linią przerywaną, natomiast
w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlona zostanie ikona

.

Odpowiadanie na zaproszenie: Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Możesz także stuknąć w

,

aby zobaczyć ekran wydarzenia, a następnie stuknąć w zaproszenie.

Wyświetlanie danych kontaktowych
organizatora

Stuknij w Zaproszenie od.

Wyświetlanie innych zaproszonych

Stuknij w Zaproszeni. Stuknij w imię osoby, aby wyświetlić jej dane
kontaktowe.

Dodawanie komentarzy w
odpowiedzi

Stuknij w Dodaj komentarz. Komentarze są widoczne dla organizatora, ale
nie dla innych uczestników. W zależności od używanej usługi kalendarza,
komentarze mogą być niedostępne.

Ustawianie dostępności

Stuknij w dostępność i wybierz Zajęty lub Wolny. Wybranie Zajęty
powoduje oznaczenie czasu jako zarezerwowanego, co jest uwzględniane
przy odbieraniu zaproszeń.

76

Rozdział 13

Kalendarz