iPad - Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

background image

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Przestawienie minimalnego rozmiaru czcionki dla wiadomości email na większy, duży lub
olbrzymi pozwoli ułatwić ich odczytanie.
Ustawianie minimalnej czcionki dla wiadomości pocztowych: Wybierz Ustawienia > Poczta,
kontakty, inne > Minimalna czcionka.

Ustawienie Duża czcionka zastępuje rozmiar minimalnej czcionki.

127

Rozdział 24

Dostępność