iPad - Jasność i tapeta

background image

Jasność i tapeta

Ustawienia jasności pozwalają ustawiać wygodną jasność ekranu.
Zmiana jasności ekranu: Wybierz Ustawienia > Jasność i tapeta, a następnie przeciągnij suwak.

Ustawianie automatycznej regulacji
jasności w iPadzie

Wybierz Ustawienia > Jasność i tapeta, a następnie włącz lub wyłącz
przełącznik Automatyczna. Jeśli Automatyczna jasność jest włączona, iPad
reguluje jasność ekranu na podstawie wskazań czujnika natężenia światła
w otoczeniu.

Ustawienia tapety pozwalają na umieszczanie dowolnego obrazka lub zdjęcia w tle ekranu
blokady lub ekranu początkowego. Zobacz „Zmiana tapety“ na stronie 29.

Ramka obrazka

Tryb Ramka obrazka zamienia iPada w ramkę cyfrową, wyświetlającą animowany pokaz zdjęć.
Możesz wybrać typ przejścia, jakiego chcesz użyć, czas trwania każdego zdjęcia, album do
wyświetlania, a także włączyć przybliżanie twarzy oraz mieszanie zdjęć.
Włączenie trybu ramki cyfrowej: Stuknij w na zablokowanym ekranie.