iPad - Udostępnianie plików

background image

Udostępnianie plików

Udostępnianie plików umożliwia przesyłanie plików między iPadem a komputerem przy użyciu
iTunes i przewodu USB. Można udostępniać pliki utworzone za pomocą obsługiwanego programu
i zachowane w obsługiwanym formacie.

37

Rozdział 3

Podstawy

background image

Na liście udostępniania plików w iTunes wyświetlane są nazwy programów obsługujących
udostępnianie plików. Na liście Pliki wyświetlane są znajdujące się na iPadzie dokumenty każdego
programu. Szczegółowe informacje na temat udostępniania plików w danym programie można
znaleźć w jego instrukcji obsługi. Nie wszystkie programy obsługują tę funkcję.
Przesyłanie pliku z iPada do komputera: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. W
sekcji Udostępnianie plików zaznacz program na liście. Po prawej stronie zaznacz plik, który chcesz
przesłać, a następnie kliknij w Zachowaj.
Przesyłanie pliku z komputera do iPada: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia.
W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program, a następnie kliknij w Dodaj. Plik zostanie
natychmiast przesłany do urządzenia na użytek wybranego programu.
Usuwanie pliku z iPada: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. Zaznacz plik na
liście plików pod etykietą Udostępnianie plików (w panelu Programy), a następnie naciśnij klawisz
Delete.