iPad - Przeglądanie stron internetowych

background image

Przeglądanie stron internetowych

Wyświetlanie zakładek lub

listy Czytelnia.

Wyświetlanie zakładek lub

listy Czytelnia.

Otwieranie nowej

strony.

Otwieranie nowej

strony.

Wyszukiwanie w Internecie

i na bieżącej stronie.

Wyszukiwanie w Internecie

i na bieżącej stronie.

Wprowadzanie

adresu internetowego

(URL).

Wprowadzanie

adresu internetowego

(URL).

Stuknij dwukrotnie

w rzecz lub

zsuń/rozsuń palce,

aby powiększyć lub

pomniejszyć.

Stuknij dwukrotnie

w rzecz lub

zsuń/rozsuń palce,

aby powiększyć lub

pomniejszyć.

Wyświetlanie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (na pasku tytułowym), wpisz adres
internetowy i stuknij w Idź.

Strony internetowe można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Wymazywanie tekstu z pola adresu Stuknij w .

Przewijanie strony

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki.

Przewijanie ramki na stronie
internetowej

Przewijaj dwoma palcami wewnątrz ramki.

Otwieranie nowej strony

Stuknij w . Safari pozwala na jednoczesne otworzenie dziewięciu różnych
stron.

Przechodzenie do innej strony

Stuknij w kartę u góry strony.

Zatrzymywanie pobierania strony

Stuknij w w polu adresu.

Ponowne ładowanie strony

Stuknij w w polu adresu.

43

background image

Zamykanie strony

Stuknij w na karcie strony.

Ochrona danych prywatnych i
blokowanie śledzenia swoich akcji
przez niektóre witryny internetowe

Wybierz Ustawienia > Safari i włącz Przeglądanie prywatne.

Ustawianie opcji Safari

Wybierz Ustawienia > Safari.