iPad - Rozdział 5:  Mail

background image

pokazać listę

wiadomości.

Pobieranie nowej poczty.

Pobieranie nowej poczty.

Wyświetlanie listy wiadomości

Jeśli pracujesz w trybie pionowym, przesuń palcem z lewej w prawo,
aby wyświetlić listę wiadomości w bieżącej skrzynce. Następnie stuknij
w Skrzynki, aby przejść do listy skrzynek.

Porządkowanie wiadomości według
wątku

Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.
Wiadomości mogą być porządkowane według wątków. Wówczas wszystkie
powiązane ze sobą wiadomości widoczne są w skrzynce pocztowej
jako pojedyncza pozycja. Zobacz „Konta i ustawienia programu Mail“ na
stronie 51.