iPad - Przeszukiwanie poczty

background image

Przeszukiwanie poczty

Można przeszukiwać pola Od, Do i Temat, a także treść wiadomości email. Program Mail
przeszukuje pobrane wiadomości w bieżącej skrzynce pocztowej. W przypadku kont pocztowych
iCloud, Exchange i niektórych IMAP można również przeszukiwać wiadomości na serwerze.
Wyszukiwanie wiadomości pocztowych: Otwórz skrzynkę pocztową, przewiń na samą górę
i wpisz tekst w polu wyszukiwania. Stuknij w Od, Do, Temat lub Wszystko, aby wybrać, które
pola mają być uwzględniane w wyszukiwaniu. Jeśli konto pocztowe obsługuje tę funkcję,
przeszukiwane są także wiadomości na serwerze.

Wiadomości pocztowe mogą być również uwzględniane w wyszukiwaniu z ekranu początkowego.
Zobacz „Wyszukiwanie“ na stronie 35.