iPad - Lägga till och ta bort tangentbord

background image

Lägga till och ta bort tangentbord

Du kan skriva text på olika språk på iPad genom att använda olika tangentbord. Som förval
är endast tangentbordet för det inställda språket tillgängligt. Om du vill göra tangentbord
tillgängliga för andra språk använder du inställningen Tangentbord. Du hittar en lista över
tangentbord som stöds av iPad på www.apple.com/se/ipad/specs.
Så här lägger du till ett tangentbord: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt >
Tangentbord > Lägg till tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga
till fler tangentbord.
Så här tar du bort ett tangentbord: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt >
Tangentbord och tryck på Ändra. Tryck på bredvid tangentbordet som du vill ta bort och tryck
på Radera.
Så här redigerar du tangentbordslistan: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt >
Tangentbord. Tryck på Ändra och dra sedan bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.