iPad - Bilden för svagt batteri eller meddelandet ”Laddar inte” visas

background image

Bilden för svagt batteri eller meddelandet ”Laddar inte” visas

Strömmen är nästan helt slut i iPad och den måste laddas i upp till tjugo minuter innan du kan
använda den. Information om att ladda iPad finns i ”Ladda batteriet” på sidan 22.

eller

eller

När du laddar ska du se till att använda den 10 W USB-strömadapter som följde med iPad eller

Â

en USB-port med hög effekt på en någorlunda ny Mac. Det snabbaste laddningssättet är att
använda strömadaptern. Se ”Ladda batteriet” på sidan 22.
Om du slår av iPad laddas den snabbare.

Â

iPad kanske inte kan laddas när den är ansluten till USB-porten på en äldre Mac, en PC, ett

Â

tangentbord eller en USB-hubb.

Om din Mac eller PC inte ger tillräckligt mycket ström för att ladda iPad visas meddelandet Laddar
inte i statusraden. Ladda iPad genom att koppla bort den från datorn och i stället ansluta den till
ett eluttag via dockkontakt-till-USB-kabeln och 10 W USB-strömadaptern.