iPad - Spela upp videor

background image

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på en video medan du bläddrar. Uppspelningen startas när
tillräckligt mycket av videon har hämtats till iPad. Tryck på för att starta videon snabbare.

Dra om du vill hoppa

framåt eller bakåt.

Dra om du vill hoppa

framåt eller bakåt.

Tryck på videon så visas

eller döljs reglagen.

Tryck på videon så visas

eller döljs reglagen.

Dra om du vill

ändra volym.

Dra om du vill

ändra volym.

Visa videoinformation,

relaterade videor och

kommentarer.

Visa videoinformation,

relaterade videor och

kommentarer.

Lägg till den här

videon bland dina

YouTube-favoriter.

Lägg till den här

videon bland dina

YouTube-favoriter.

Visa eller gömma
uppspelningsreglagen

Tryck på skärmen.

Justera volymen

Dra i volymreglaget eller använd volymknapparna på iPad eller
volymknapparna på ett kompatibelt headset.

Titta i helskärmsläge

Vrid iPad till liggande läge. Om videoinformationen fortfarande visas trycker
du på

.

Växla mellan att fylla skärmen eller
anpassa videon till skärmen

Tryck snabbt två gånger på videon medan du tittar i helskärmsläge. Du kan
också trycka på

och få videon att fylla skärmen, eller på

så anpassas

videon till skärmen. Om de här reglagen inte visas är videon redan perfekt
anpassad till skärmen.

Pausa eller fortsätta uppspelningen Tryck på eller . Du kan också trycka på mittknappen (eller motsvarande

knapp) på ett kompatibelt headset.

Börja om från början

Tryck på medan videon spelas upp. Om mindre än fem sekunder av
videon har visats hoppar du i stället till den föregående videon i listan.

Spola framåt eller bakåt

Håll ned eller .

Hoppa till valfri punkt

Dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Dra fingret nedåt om du vill
anpassa rullningshastigheten från snabb till långsam.

Hoppa till nästa eller föregående
video i en lista

Tryck på så hoppar du till nästa video. Tryck på två gånger så hoppar
du till föregående video. Tryck endast en gång om mindre än fem sekunder
av videon har visats.

Sluta spela upp en video

Tryck på Klar.

Spela en video på Apple TV via
AirPlay

Tryck på

och välj Apple TV. Gå till ”Använda AirPlay” på sidan 37 om du

vill veta mer.