iPad - Söka efter kontakter

background image

Söka efter kontakter

Du kan söka efter titlar, förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPad. Om
du har ett Microsoft Exchange-konto, ett LDAP-konto eller ett CardDAV-konto kan du även söka
bland dessa kontakter.
Så här söker du efter kontakter: Tryck på sökfältet i Kontakter och skriv in din sökning.

Söka i en global adresslista

Tryck på Grupper, tryck på Kataloger längst ned i listan och skriv sedan in
sökningen.

Söka på en LDAP-server

Tryck på Grupper, tryck på LDAP-serverns namn och skriv sedan in
sökningen.

Söka på en CardDAV-server

Tryck på Grupper, tryck på den sökbara CardDAV-gruppen längst ned i
listan och skriv sedan in sökningen.

Spara kontaktinformation från en
GAL-, LDAP- eller CardDAV-server

Sök efter kontakten som du vill lägga till och tryck sedan på Lägg till
kontakt.

Du kan även hitta Kontakter med hjälp av sökningar från hemskärmen. Se ”Söka” på sidan 32.