iPad - Ställa in en påminnelse

background image

Ställa in en påminnelse

Så här lägger du till en påminnelse: I Påminnelser trycker du på . Ange sedan en beskrivning
och tryck på Klar.

När du har lagt till en påminnelse kan du justera dess inställningar.

81

background image

Ange en dag eller tid för en
påminnelse

Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en
dag och ange därefter datumet och tidpunkten när du vill bli påmind.
Påminnelser vars slutdatum har uppnåtts visas i Notiscenter.

Lägga till anteckningar till en
påminnelse

Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Anteckningar.

Flytta en påminnelse till en annan
lista