iPad - Lägga till musik och ljud

background image

Lägga till musik och ljud

Så här får du musik och annat ljudinnehåll till iPad:

Köp och hämta innehåll från iTunes Store på iPad. Tryck på Affär när du bläddrar i Musik. Se

Â

kapitel 19, ”iTunes Store,” på sidan 93.
Använd automatiska hämtningar om du automatiskt vill hämta ny musik som du har köpt från

Â

dina andra iOS-enheter och datorer Se ”Använda iCloud” på sidan 19.
Synkronisera med iTunes på datorn. Du kan synkronisera alla dina media eller utvalda låtar och

Â

andra objekt. Se ”Synkronisera med iTunes” på sidan 20.
Använd iTunes-matchning till att lagra ditt musikbibliotek i iCloud så att du kommer åt det från

Â

alla dina iOS-enheter och datorer. Se ”iTunes-matchning” på sidan 90.