iPad - Om Tidningskiosk

background image

Om Tidningskiosk

Med Tidningskiosk ordnar du dina prenumerationer på tidningar och tidsskrifter genom att skapa
en hylla där du snabbt och enkelt kommer åt materialet. Program i Tidningskiosk visas på hyllan.
När nya nummer blir tillgängliga visas en bricka på dem. De levereras automatiskt till iPad.

Tryck och håll ner en

publikation om du vill

ändra plats på den.

Tryck och håll ner en

publikation om du vill

ändra plats på den.

Så här hittar du Tidningskiosk-program: Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på
Affär.

När du köper ett Tidningskiosk-program läggs det till i din hylla så att du lätt kommer åt det. När
programmet har hämtats öppnar du det så att alla nummer och prenumerationsalternativ visas.

Du köper prenumerationer direkt i programmen och betalar via ditt App Store-konto. Se
”Inställningar för Affär” på sidan 98.

Kostnaden varierar, och tidningskioskapplikationer kanske inte är tillgängliga i alla länder eller
områden.