iPad - Kontrollera och läsa e-post

background image

Kontrollera och läsa e-post

I Mail ger brevlådeskärmen dig snabb tillgång till alla dina inkorgar och andra brevlådor.

När du öppnar en brevlåda hämtas de senaste breven och visas i Mail. Under inställningarna för
Mail kan du ange hur många brev som ska hämtas. Se ”Konton och inställningar för e-post” på
sidan 48.

Svep om du vill

visa brevlistan.

Svep om du vill

visa brevlistan.

Hämta nya e-brev.

Hämta nya e-brev.

Visa brevlistan

I stående läge sveper du från vänster till höger för att visa brevlistan för den
nuvarande brevlådan. Tryck sedan på Brevlådor för att öppna brevlådelistan.

Ordna brev trådvis

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
Om breven ordnas trådvis visas sammanhörande brev som en enda post i
brevlådan. Se ”Konton och inställningar för e-post” på sidan 48.

Leta efter nya brev

Välj en brevlåda eller tryck på när du vill leta efter nya brev.

Hämta fler brev

Rulla ner till slutet av brevlistan och tryck på Läs in fler brev.

44

background image

Zooma in på en del av ett brev

Tryck snabbt två gånger på en del av ett brev. Tryck snabbt två gånger igen
så zoomar du ut. Du kan också zooma in eller ut genom att föra isär eller
dra ihop fingrarna.

Ändra storlek på en textkolumn
efter skärmen

Tryck två gånger på texten.

Visa alla brevmottagare

Tryck på Detaljer. Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas
kontaktinformation för mottagaren. Tryck sedan på ett telefonnummer eller
en e-postadress för att kontakta den personen.

Lägga till en e-postmottagare till
kontaktlistan

Tryck på brevet och (om det behövs) på Detaljer så visas mottagarna. Tryck
på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg
till i befintlig kontakt.

Flagga eller markera ett brev som
oläst

Öppna brevet och (om det behövs) tryck på Detaljer. Tryck sedan på
Markera.
Om du vill markera flera brev som olästa går du till ”Ordna e-post” på
sidan 47.

Öppna en mötesinbjudan

Tryck på inbjudan. Se ”Svara på inbjudningar” på sidan 73.