iPad - Ta bilder och spela in videor

background image

Ta bilder och spela in videor

Så här tar du en bild: Kontrollera att kamera-/videoreglaget är inställt på . Rikta
därefter iPad mot motivet och tryck på

. Du kan även ta en bild genom att trycka på

volymhöjningsknappen.
Så här spelar du in video: Skjut kamera-/videoreglaget till och tryck sedan på

när du vill

starta eller stoppa inspelningen, eller tryck på volymhöjningsknappen.
När du tar en bild eller påbörjar en videoinspelning ger iPad ifrån sig ett slutarljud. Du kan reglera
volymen med hjälp av volymknapparna eller sidoreglaget.

Obs! I vissa områden går det inte att stänga av slutarljudet med sidoreglaget.

53

background image

En rektangel visas tillfälligt över området som kameran fokuserar på och som exponeringen ställs
in efter. När du fotograferar människor använder iPad (3:e generationen) ansiktsigenkänning till
att automatiskt fokusera och balansera exponeringen över upp till tio ansikten. En rektangel visas
över varje ansikte som identifieras.

Zooma in eller ut

Nyp ihop eller dra isär fingrarna på skärmen (baksideskameran, endast i
kameraläget).

Aktivera rutnätet

Tryck på Alternativ.

Ställa in exponeringen

Tryck på personen eller objektet på skärmen.

Låsa exponeringen

Tryck och håll fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Exponering
låst visas på skärmen. Exponeringen förblir låst tills du trycker på skärmen
igen.

Ta en skärmbild

Tryck på och släpp knappen för vila/väckning och hemknappen
samtidigt. Skärmbilden läggs till i albumet Kamerarulle.
Obs! På en iPad utan kamera sparas skärmbilder i albumet Sparade bilder.