iPad - Medan du deltar i ett FaceTime-samtal

background image

Medan du deltar i ett FaceTime-samtal

Medan du pratar med någon i FaceTime kan du byta kamera, ändra riktning på iPad, stänga av
mikrofonen, flytta på bild-i-bild-fönstret, öppna ett annat program och slutligen avsluta samtalet.

Växla mellan front- och
baksideskameran

Tryck på

.

Ändra riktningen på iPad

Vrid iPad. Bilden din vän ser ändras på motsvarande sätt.
Vill du undvika oönskade ändringar av riktningen kan du låsa
skärmriktningen på iPad. Se ”Visa i liggande eller stående läge” på sidan 15.

Stänga av ljudet i samtalet

Tryck på . Din vän kan fortfarande se dig och du kan fortfarande både se
och höra din vän.

Flytta på bild-i-bild-fönstret

Dra det lilla fönstret till valfritt hörn.

Använda andra program under ett
samtal

Tryck på hemknappen och tryck sedan på en programsymbol. Du kan
fortfarande prata med din vän, men ni kan inte se varandra. Återgå till
samtalet genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Avsluta samtalet

Tryck på

.

58

Kapitel 8

FaceTime

background image

Photo Booth

9