iPad - การพิมพ์รูปภาพต่างๆ

background image

การพิมพ์รูปภาพต่างๆ

พิมพ์รูปภาพ: แตะ จากนั้นแตะพิมพ์
พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป: ขณะที่ดูอัลบั้มรูปภาพอยู่ ให้แตะ เลือกรูปภาพต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

แล้วแตะพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 31

เปิดใช้กรอบรูปภาพ