iPad - นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

background image

นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถใช้ชุดต่อกล้อง (ขายแยกต่างหาก) กับ iPad เพื่อนำภาพและวิดีโอเข้าโดยตรงจากกล้อง

ดิจิตอลหรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆ หรือจากการ์ดหน่วยความจำแบบ SD
นำรูปภาพเข้า:

1

เสียบเครื่องอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้อง ซึ่งมาพร้อมกับชุดต่อกล้องกับ iPad

เข้ากับช่องต่อแท่นวางของ iPad

Â

ในการเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS: ใช้สายเคเบิล USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS

และต่อเข้ากับช่อง USB ของขั้วต่อกล้อง หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS ให้แน่ใจว่า

เครื่องเปิดอยู่และไม่ล็อก ในการต่อกล้อง ให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่ และอยู่ในโหมดถ่ายโอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง

Â

ในการใช้การ์ดหน่วยความจำแบบ SD : การใส่การ์ดในช่องบนตัวอ่านการ์ดแบบ SD

อย่าใช้แรงฝืนดันการ์ดให้เข้าในช่อง การ์ดเข้าได้เฉพาะทางเดียว

กรณีข้อมูลเพิ่ม โปรดดูเอกสารชุดเชื่อมต่อกล้องสำหรับ iPad

2

ปลดล็อก iPad

3

แอปฯ รูปภาพจะเปิดขึ้นและแสดงภาพและวิดีโอที่พร้อมให้นำเข้าได้

4

เลือกภาพและวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า

Â

ในการนำเข้ารายการทั้งหมด: แตะนำเข้าทั้งหมด

Â

ในการนำเข้าบางรายการ: ให้แตะรายการที่คุณต้องการนำเข้า (รูปเครื่องหมายถูกจะปรากฏบน

แต่ละรายการ) แล้วแตะนำเข้า และเลือกนำเข้าที่เลือกไว้

58

บทที่ 10

รูปภาพ

background image

5

หลังจากนำเข้ารูปภาพแล้ว คุณสามารถเก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอบนการ์ด กล้อง หรืออุปกรณ์ iOS

ได้

6

ถอดเครื่องอ่านการ์ด SD หรือขั้วต่อกล้องออก

ในการดูภาพเหล่านั้น ให้มองหาในอัลบั้มนำเข้าล่าสุด กิจกรรมใหม่จะประกอบด้วยภาพทั้งหมดที่ได้

เลือกไว้เพื่อนำเข้า
ในการโอนถ่ายภาพไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ต่อ iPad กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

และนำภาพเข้าด้วยแอปพลิเคชั่นรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements เป็นต้น

59

บทที่ 10

รูปภาพ

background image

วิดีโอ

11

เกี่ยวกับวิดีโอ

คุณสามารถใช้ iPad เพื่อดูภาพยนตร์ วิดีโอเพลง พ็อดคาสท์วิดีโอ และทีวีโชว์หากมีบริการในพื้นที่

ของคุณ iPad ยังรองรับคุณสมบัติพิเศษ เช่น ตอน คำบรรยาย เสียงบรรยายอื่นๆ

และคำบรรยายเฉพาะ
คุณสามารถเช่าหรือซื้อวิดีโอจาก iTunes Store และคุณสามารถใช้สายเคเบิลวิดีโอเพื่อชมวิดีโอบน

ทีวีหรือเครื่องฉายภาพได้ หากคุณมี Apple TV คุณสามารถใช้ AirPlay เพื่อชมวิดีโอบนทีวีได้อย่าง

ไร้สาย