iPad - เก็บรายการของวิดีโอที่คุณชื่นชอบ

background image

เก็บรายการของวิดีโอที่คุณชื่นชอบ

แสดงแผงควบคุมสำหรับจัดการวิดีโอ: ขณะดูวิดีโอเต็มจอ ให้แตะเพื่อแสดงแผงควบคุมการเล่น

จากนั้นแตะ

65

บทที่ 12

YouTube

background image

การเพิ่มวิดีโอไปที่ชื่นชอบ

แตะเพิ่ม จากนั้นเลือกชื่นชอบ ถ้าคุณกำลังชมวิดีโออยู่ แตะ

เพิ่มวิดีโอไปที่เพลย์ลีสต์:

แตะเพิ่ม จากนั้นเลือกเพลย์ลีสต์ ถ้าคุณไม่เห็นเพลย์ลีสต์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้

สมัครเข้าวิดีโอจากผู้ใช้ YouTube นี้ แตะอื่นๆ แล้วแตะสมัครสมาชิก คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube
ลบรายการที่ชื่นชอบ:

แตะชื่นชอบแล้วแตะแก้ไข

ลบวิดีโอจากเพลย์ลีสต์หรือรายการใน

เพลย์ลีสต์

แตะเพลย์ลีสต์ แล้วแตะแก้ไข

ติดป้ายชื่นชมวิดีโอ

แตะ