iPad - เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ

background image

โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/ipad

82

background image

คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงภายใน หูฟังที่เชื่อมต่อกับช่องหูฟัง

หรือหูฟังสเตอริโอไร้สายแบบบลูทูธที่เชื่อมต่อกับ iPad ขณะที่หูฟังเชื่อมต่อ แต่ไม่มีเสียงดัง

ลากเพื่อข�ามไป

ข�างหน�าหรือข�างหลัง

ปรับความดัง

ย�อนกลับ

ค�นหาเพลง

สร�างรายชื่อเพลง

Genius

เล�น/หยุด

ดูรายชื่อแทร็ก

วนซ้ำ

สับเปลี่ยน

เลือกหาชุดสะสมของคุณ: แตะที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใดบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกหาเพลย์ลีสต์ เพลง

ศิลปิน หรืออัลบั้ม แตะอื่นๆ เพื่อเลือกหาตามประเภทหรือผู้แต่ง หรือเพื่อดูพ็อดคาสท์ของคุณ
การเล่นเพลงหรือสื่ออื่นๆ : แตะรายการนั้น
ใช้แผงควบคุมด้านบนของหน้าจอเพื่อควบคุมการเล่น

การเล่นเพลงซ้ำ

แตะ

= เล่นซ้ำเพลงทั้งหมดในอัลบั้มหรือรายการ
= เล่นซ้ำเฉพาะเพลงปัจจุบันเท่านั้น
= ไม่เล่นซ้ำ

การสับเปลี่ยนเพลง

แตะ แตะ อีกครั้งเพื่อเล่นเพลงในลำดับ

= เพลงจะถูกสลับ
= เพลงจะเล่นตามลำดับ

ข้ามไปช่วงใดช่วงหนึ่งของเพลง

ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลดอัตราถูอย่างช้าๆ

การเลือกหาเพลงในรายการโดยใช้

หน้าปก

การแสดงหน้าปกอัลบั้มโดยการแตะรูปย่อที่ด้านบนของหน้าจอ ปัดซ้ายไปขวา

เพลงจะเริ่มเล่นอัตโนมัติ

การแสดงเนื้อเพลง

การแสดงหน้าปกอัลบั้มโดยการแตะรูปย่อที่ด้านบนของหน้าจอ เนื้อเพลงจะ

ปรากฏขึ้น หากคุณเพิ่มเนื้อเพลงไปที่เพลงนั้นๆ ผ่านหน้าต่าง Info บน iTunes

ใช้ Ping

โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ” ที่หน้า 88

เล่นเพลงออกทางลำโพงของ AirPlay

หรือ Apple TV

แตะ โปรดดู “การใช้ AirPlay” ที่หน้า 35

ตั้งตัวเลือกสำหรับเพลง

ไปที่ตั้งค่า > เพลง

83

บทที่ 18

เพลง

background image

ขณะใช้งานแอปฯ อื่นๆ คุณสามารถแสดงแผงควบคุม โดยการคลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม

จากนั้นปัดจากซ้ายไปขวา ด้านล่างของหน้าจอ

การควบคุมการทำงานขณะที่แอปฯ ถูกเล่นอยู่ ขณะที่แอปฯ หลายๆ ตัวทำงานเพลงอาจจะถูกหยุดได้

ไอคอนสำหรับแอปฯ ที่ใช้งานอยู่จะอยู่ทางขวามือ แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปฯ นั้น
คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จะยังคงแสดงแผงควบคุมการเล่นเพลงในขณะที่หน้าจอถูกล็อก