iPad - การใช้แอปฯ

background image

การใช้แอปฯ

หน้าจอสัมผัสความคมชัดสูง และท่าทางการใช้งานผ่านนิ้วมือที่ง่ายช่วยให้การใช้งานแอปฯ ของ iPad

เปิดแอปฯ โดยแตะไอคอนของแอปฯ นั้น คุณสามารถสลับระหว่างแอปฯ จัดเรียงแอปฯ และจัดกลุ่มเป็น

โฟลเดอร์ต่างๆ

การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ

การเปิดใช้งานแอปฯ: แตะไอคอนของแอปฯ บนหน้าจอโฮม

กลับไปที่หน้าจอโฮม: กดปุ่มโฮม หรือจีบด้วยสี่หรือห้านิ้วบนหน้าจอ
มัลติทาสก์อนุญาตให้บางแอปฯ ทำงานอยู่ด้านหลัง เพื่อว่า คุณสามารถสลับระหว่างแอปฯ ต่างๆ

ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
ดูแอปฯ ที่เพิ่งใช้งานล่าสุด: คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง
แอปฯ ที่เพิ่งใช้งานล่าสุดจะปรากฏในแถบมัลติทาสก์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ปัดซ้ายเพื่อดูแอปฯ อื่นๆ

เพิ่มเติม

บังคับเลิกใช้งานแอปฯ: แตะไอคอนแอปฯ ค้างไว้จนกระทั่งไอคอนเริ่มกระดุกกระดิก และแตะ
แอปฯ นั้นจะเพิ่มเข้าในรายการล่าสุดอีกครั้งสำหรับครั้งหน้าที่คุณเปิดขึ้น
ล็อกแนวหน้าจอหรือใช้แถบควบคุมเพลง: คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นปัดซ้ายไปขวาด้านล่าง

ของหน้าจอ

23

background image

ล็อกแนวหน้าจอ แถบความสว่าง และแถบควบคุมเพลงจะปรากฏขึ้น

ความสว�าง

ล็อกแนวหน�าจอ

แถบควบคุมเพลง

ลบแอปฯ ออกจากหน้าจอโฮม: แตะไอคอนแอปฯ ค้างไว้จนกระทั่งไอคอนเริ่มกระดุกกระดิก และ

ปรากฏขึ้น แตะ เพื่อลบแอปฯ จากนั้นคลิกที่ปุ่มโฮม

ข้อสำคัญ:

การลบแอปฯ ออกจาก iPad ก็จะลบเอกสารและข้อมูลที่แอปฯ สร้างขึ้นด้วย

การเลื่อน

ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน คุณยังสามารถเลื่อนออกด้านข้างในแอปฯ เช่น Safari รูปภาพ และแผนที่

การลากนิ้วเลื่อนของคุณจะไม่เลือกหรือเปิดใช้สิ่งใดๆ บนหน้าจอ
ปัดเพื่อให้เลื่อนอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถรอให้หน้าจอหยุดนิ่ง หรือแตะหน้าจอที่ใดก็ได้เพื่อหยุดเลื่อนทันที การแตะหน้าจอเพื่อให้

หยุดเลื่อนจะไม่เลือกหรือเปิดใช้สิ่งใดๆ บนหน้าจอ
ในการเลื่อนไปที่ข้างบนสุดอย่างรวดเร็วของรายการ หน้าเว็บ หรือข้อความอีเมล ให้แตะแถบสถานะที่

ด้านบนสุดของหน้าจอ

24

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น