iPad - การดูหน้าเว็บ

background image

ปิดหน้า:

แตะ บนแถบของหน้าเว็บ

38

background image

เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและปิดกั้นหน้าเว็บ

บางเว็บจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคุณ

ไปที่ตั้งค่า > Safari และเปิด Private Browsing

ตั้งตัวเลือกสำหรับ Safari

ไปที่ตั้งค่า > Safari

ลิงก์