iPad - Anımsatıcılarda arama yapma

background image

Anımsatıcılarda arama yapma: Arama alanına dokunun, sonra bir arama ifadesi girin.
Anımsatıcılar ada göre aranır.

Anımsatıcıları Ana Ekran’da da arayabilirsiniz. Bakınız: “Spotlight Araması” sayfa 128.

81

Bölüm 16

Anımsatıcılar